'Are you enjoying yourself ?'

ordeneu les paraules
Ordena les paraules per formar una frase d'estil indirecte. Quan cregues que has acabat, fes click en 'check' per comprovar la resposta. Fes click en 'ajudeta' per tal de rebre ajut.